Scroll Top

REŠENJE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA

(VELIKA LICENCA)

 • P030G1
 • P040G1
 • P030E4
 • P080G3
 • P120G1
 • P120G3
 • P121G1
 • P122G1

LICENCA A:

OVLAŠĆENJE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA

LICENCE ZA PROJEKTOVANJE B1, B2, B3, B5, B6:

OVLAŠĆENJE ZA PROJEKTOVANJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA

 • Izrade projekata stabilnih sistema za gašenje požara
 • Izrade projekata stabilnih sistema za dojavu požara
 • Izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para
 • Projektovanje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama
 • Projektovanje sistema za odvođenje dima i toplote

LICENCA B4:

OVLAŠĆENJE ZA PROJEKTOVANJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA

Izrade analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija

LICENCA ZA IZVOĐENJE B1:

OVLAŠĆENJE ZA IZVOĐENJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA

 • Stabilnih sistema za gašenje požara

LICENCE ZA IZVOĐENJE B2, B3, B5, B6:

OVLAŠĆENJE ZA IZVOĐENJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA

 • Stabilnih sistema za dojavu požara
 • Stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para
 • Električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama
 • Sistema za odvođenje dima i toplote

REŠENJE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA OBJEKTA VISOKOGRADNJE

SERTIFIKAT ZA SISTEM MENADŽMENTA PREMA

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 I ISO 45001:2018

 • Projektovanje, stručni nadzor i konsalting iz oblasti građevinarstva, arhitekture, mašinstva, elektrotehnike, saobraćaja i zaštite od požara
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije i konsalting iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti

POTVRDA O LICENCI ZA SOFTVER ARCHICAD

POTVRDA O LICENCAMA ZA SOFTVERSKE PAKETE

AUTODESK, IDEA STATICA I URBANO

 • AutoCAD
 • AEC Collection
 • AutoCAD Network
 • IDEA StatiCa Complete
 • IDEA StatiCa Steel
 • Urbano ULTIMATE SLP

POTVRDA O LICENCAMA ZA SOFTVERE

TOWER, ARMCAD, METAL STUDIO

 • Tower 8 Expert
 • ArmCAD 7
 • Metal Studio
 • Tower 8 Professional

POTVRDA O LICENCAMA ZA SOFTVERE

ALLPLAN I SCIA

 • Allplan Engineering
 • SCIA Professional Edition
 • SCIA Expert Edition